OSA računarski inžinjering

SrpskiEnglish
Naslovna / Proizvodi / Print Soft
http://www.osa.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/870965slide_01.pnglink
http://www.osa.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/364825slide_02.pnglink
http://www.osa.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852618slide_02.pnglink
http://www.osa.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/554614Unidocs_baner.jpglink

.

.

.

.

Autodesk Kern Canon Oce UniDocs

Print Soft

PRINTSOFT nudi profesionalni softver namenjen za potrebe brze varijabilne štampe, kod koje je bitno da sadržaj svakog otiska bude drugačiji, bilo da se radi o promenljivim podacima (podaci o: kupcima, klijentima, korisnicima usluga, itd.) sa identičnim propratnim tekstom ili promenljivim podacima koje prati promenljivi sadržaj, odnosno propratni tekst.

Šta je varijabilna štampa?

Softver je namenjen profesionalnim korisnicima koji imaju potrebe za velikim obimom štampanog materijala, koji mora da bude odštampan varijabilno, u zavisnosti od podataka i brzo (računi, ponude, marketinški materijal, itd.). Printsoft je pouzdan izvor softverskih rešenja za sisteme za izradu personalizovanih dokumenata.

Rešenja omogućuju firmama da kreiraju i šalju personalizovane dokumente i poruke na raznovrsne načine:

 • slanje poštom štampanih materijala
 • e-mail
 • faks
 • internet
 • XML
 • SMS

Printsoft - Personalizovana, lično prilagođena komunikacija!

Najvažniji proizvodi kompanije PrintSoft su PReS i NEWLEAF koji čine suštinu pomenutih sistema komunikacije tekstom, kao produktivni alati za kreiranje i formatiranje dokumenata i poruka.

Postoje i dodatni proizvodi i usluge, koji se koriste po potrebi, radi obezbeđivanja integralnih rešenja.

Brza, varijabilna štampa iz baze podataka – svaki otisak ima drugačiji, prilagođen sadržaj!

Kompanija Printsoft je međunarodna grupa kompanija, specijalizovanih za izradu softverskih rešenja iz oblasti dokumentacionih sistema, baziranih na paketima PReS i NEWLEAF.

PReS

PReS je integrisano razvojno okru?enje, posebno projektovano za razvoj rešenja iz oblasti dokumentacionih sistema.

Dokumenti mogu da obuhvate varijabilni sadržaj u vidu: teksta, slika, grafike, bar-kodova i podataka iz baze podataka. Korišćenjem logičkih uslova, kreiraju se dinamički dokumenti, kod kojih je čitav sadržaj promenljiv, a koji se sastavljaju za svakog primaoca pojedinačno, umesto dokumenta koji je isti za sve. Za ilustraciju, moguće je ubaciti paragrafe, npr., 1 i 2 i grafiku 3, ako je primalac žena preko 30, i, npr., paragrafe 3 i 4 i grafiku 10, ako je primalac muškarac koji ima manje od 45 godina.

PReS, potom, formatira dokument za štampanje na ma kom brzom laserskom štampaču ili za slanje elektronskom poštom. Ovo omogućuje da Vaši dokumenti budu izrađeni, odnosno objavljeni kao: štampane strane, e-mail poruke, web strane, PDF dokumenti, SMS poruke, XML fajlovi i faks strane. Naravno, moguće je koristiti i pun kolor za maksimalno povećavanje odziva primalaca, gde to izlazni uređaji dozvoljavaju.

Izradite ma koju vrstu dokumenata, uključujući:

 • dinamički kreirane račune i izvode,
 • organizacione izveštaje,
 • pojedinačne polise osiguranja,
 • lične marketinške poruke.

Prednosti koncepta:

 • Prihvatanje podataka iz najraznovrsnijih izvora – fiksni, promenljivi, prosti, hijerarhijski, ASCII, EBCDIC, CJK multi-byte) sa sortiranjem ulaznog snopa podataka u realnom vremenu.
 • Korišćenje „čarobnjaka” pojednostavljuje definisanje ulaznih podataka, dok SAP i Cobol alati služe za kreiranje zasebnih PReS struktura polja baze.
 • Podržani jezici uključuju: grupu zapadno-evropskih jezika, ruski, grčki, jezike koji se koriste na bliskom istoku, kineski, japanski, korejski, grupu ostalih azijskih jezika, itd. Svi jezici i pisma su podržani na nivou: dokumenta, strane i pasusa (više jezika na jednoj strani).
 • Povezivanje teksta i podataka iz baze podataka.
 • Napredne matematičke funkcije, koje uključuju aritmetičke operacije, obeležavanje strana, izračunavanje modula i dinamičko skaliranje grafike.
 • Dinamičko kreiranje grafike, dijagrama, linija, poligona i formulara.
 • Mogućnost obavijanja sadržaja oko proizvoljnog oblika ili u okviru nepravilnih kontura, pru?a neograničene dizajnerske mogućnosti.
 • Baratanje naprednom logikom i omogućavanje moćnog procesiranja na osnovu logičkih uslova (npr. konverzija podataka, postavljanje i zamena stringova, testiranje vrednosti, itd.)
 • Izuzetna brzina procesiranja poslova.
 • Podrška za 1D i 2D, DataGlyphs i QR Codes bar-kodove.
 • Podrška za sve glavne štampače velike produktivnosti - PCL, Postscript, AFP/IPDS, Meta, Scitex IJPDS – uz brzo prebacivanje poslova sa štampača na štampač i štampanje probnih otisaka na malim štampačima sa naknadnim rekompiliranjem za štampač velike produktivnosti.
 • On-line povezivanje podržava Channel, SCSI, TCP/IP i brzu paralelnu vezu.
 • Podrška za spool fajlove i traku, za off-line štampu.
 • Podrška za bit-map formate (TIFFG4 and 3D, PCX/DCX i JPEG).
 • Dokumenti mogu da se arhiviraju u elektronskom obliku, u standardnom ili nekom od posebnih formata, a potom ponovo preuzmu, pregledaju i odštampaju.
 • Izvoz teksta i grafike u fajlove može da se odvija istovremeno sa štampom.
 • Prateći fajlovi (log, izveštaj o grešci, statistika, itd.) mogu da se integrišu sa postojećim sistemima za upravljanje štampom i kontrolu integriteta poslova.
 • Automatsko generisanje fontova i automatska konverzija grafike.
 • Sortiranje strana, po formiranju, a pre štampe.
 • Kontrola toka pomoću logičkih uslova.
 • Sistem omogućava: pun kolor, naglašen kolor i MICR štampu (ako su podržani od strane štampača).
 • Izlaz dokumenata, sem štampača: PDF, Email, Internet, Fax, SMS, XML.
 • Kontrola štampe i poslova uključuje: povezivanje nekoliko poslova u jedan, restartovanje poslova, ponovno kreiranje dokumenata, i funkcije pretraživanja i izbora.

NEWLEAF

NEWLEAF je potpuni vizuelni, WYSIWYG (What You See Is What You Get) alat za formatiranje dokumenata i brzu digitalnu štampu.

Projektovan da bude komplementaran sa paketom Microsoft Office, NEWLEAF radno okruženje je jako slično programima iz paketa. Ovo osigurava da novi korisnici lako ovladaju NEWLEAF aplikacijom, uz brzo postizanje visoke produktivnosti rada.

NEWLEAF omogućuje široku primenu u oblasti izveštavanja, formiranja zvaničnih dokumenata i kreiranja materijala koji se šalju poštom.

Smatramo da izuzetna fleksibilnost proizvoda, uz kreativnost korisnika, rezultuje korišćenjem NEWLEAF za primene koje do sada nisu ni postojale.

Kontaktirajte nas :

Poštom:
Osa Računarski inženjering
Takovska 45/VI
11000 Beograd

Tel/fax:
+381 (11) 3290-362
+381 (11) 3291-353